Startersbegeleiding

Startersadvies : ondersteuning bij keuze éénmanszaak of vennootschap
Vooraleer van start te gaan als ondernemer is het zeer belangrijk te weten onder welke vorm u de onderneming gaat uitbaten.
Als starter moet u onder meer aan de volgende zaken denken.
Welke activiteiten zal ik oefenen?
Heb ik hiervoor de nodige diploma's of vergunningen?
Is het project financieel haalbaar?
Kan ik vreemde middelen aantrekken en wat is mijn eigen inbreng bij het project?
Zal ik mijn activiteit opstarten in hoofdberoep of bijberoep?
Kies ik voor een vennootschap of eenmanszaak?
Heb ik recht op subsidies?
Onder welk sociaal statuut kom ik terecht en wat zijn de gevolgen ervan?
Welke aansprakelijkheden en risico's draag ik als ondernemer?
Welk type boekhouding moet ik voeren en aan welke formaliteiten moet ik voldoen?

 Opstelling statuten

De voorbereiding verloopt volgens uw specifieke noden en vereisten, hetgeen leidt tot een correcte invulling van de statuten. Op deze manier kan er snel en foutloos gewerkt worden, zodat u snel kan starten als zelfstandige.

 Opmaken financieel plan

 Alvorens effectief van start te gaan is het van het grootste belang om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Wij helpen u bij het opstellen van een financieel plan en een liquiditeitsbegroting. Samen met u presenteren wij u plannen bij de banken, zodat uw onderneming de over de nodige kredieten beschikt.

 Diverse administratieve en wettelijke verplichtingen

Zodra uw onderneming is opgericht, doen wij onmiddellijk al het nodige om alle wettelijke formaliteiten te volbrengen, met een minimale inspanning van uw zijde.   Bij wijzigingen zetten wij spontaan de nodige stappen om alles in orde te brengen.

 Werkzaamheden :

Herbenoemingen
Adreswijziging
Doelswijziging
Inschrijving, wijziging Kruispuntbank van Ondernemingen
Aanvragen en wijziging inschrijving btw
Aansluiting vennootschap bij een sociale kas
Aansluiting bedrijfsleiders bij een sociale kas
Aansluiting bij een sociaal secretariaat in geval van personeel

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]